Les fèrules són ortesis que poden complir diverses funcions com ara: immobilitzar l’articulació afectada, corregir la deformació, suplir un dèficit motor, el control de la cicatrització i/o promoure la reabsorció de líquids.

Els materials principals que s’utilitzen per a la fabricació d’ortesis són termoplàstics, guix i neoprè; depèn el que busquem utilitzarem un material o un altre.