Ostesis modulars de membre superior articulades, l’ús de les quals està indicat en cas de fractures de la diàfisi humeral, fractures de cúbit i radi, fractures patològiques. Tractament postquirúrgic de les fractures, és a dir, després de col·locar cargols o altres enginys, per tal d’estabilitzar la zona intervinguda.

També ajuden al control de la inestabilitat del focus de fractures durant el procés de consolidació ( després de portar escaiola diversos mesos).