Circaid Juxtalite és una opció per a tots aquells que no es poden posar peces de compressió mèdica.

Iniciada en cas d’úlceres per IVC, limfedema, lipedema, trombosi i similars.

Inicada en cas d’úlcera Les cintes de velcro individuals són fàcils de tancar i els pacients poden establir ells mateixos el rang de compressió correctes per IVC, limfedema, lipedema, trombosi i similars. Es poden fer servir en pacients que utilitzen apòsits de tractament sobre la pell. Afavoreix l’autocontrol i l’ajustament instantani.