Mediven angio és la mitja de compressió d’elecció en els casos següents:

–.Diabètics

–Insuficiència venosa.

-Persones amb la pell molt seca i sensible.

-En cas d’atròfia del teixit tou del peu.

-Quan ens costa molt posar-nos les mitges de compressió habituals, recorrem a mediven angio, ja que és un mitjó compressiu més fàcil de col·locar.